MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.
  • Mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, bersih, kemas dan selesa pada setiap masa;
  • Membantu meningkatkan disiplin diri dan semangat kerja berpasukan di kalangan warga MDJ;
  • Membantu meningkatkan tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang ditawarkan;
  • Mewujudkan budaya kerja yang ceria dan efektif.