MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

TEMPATLAWATAN TAPAK

 

TARIKH LAWATAN TAPAK

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

HARGA SEBUTHARGA

1

 

MDJ/SH/04/01/2020

 

BAIKPULIH LONGKANG DAN JALAN DI KAWASAN PERUMAHAN SG. JAN, JERANTUT , PAHANG

BUMIPUTERA

G1

 

CE 01,

CE21

 

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

07.02.2020

(JUMAAT)

9.00 PAGI

16.01.2020 (KHAMIS)

  12.00 T.HARI

RM15.00

2

MDJ/SH/04/02/2020

 

BAIKPULIH  JALAN DAN LONGKANG DI TAMAN KOPERASI, JERANTUT, PAHANG

BUMIPUTERA

G1

CE 01,

CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

07.02.2020

(JUMAAT)

9.00 PAGI

14.02.2020 (JUMAAT

  12.00 T.HARI

RM15.00

3

BAIKPULIH LONGKANG TAMAN SRI EMBUN JERANTUT, PAHANG

BUMIPUTERA

G1

CE 01,

CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

07.02.2020

(JUMAAT)

9.00 PAGI

14.02.2020 (JUMAAT

  12.00 T.HARI

RM15.00

4

MDJ/SH/04/04/2020

 

BAIKPULIH JALAN DI JALAN  EX FT.64 JALAN TAMAN RIA, JERANTUT, PAHANG

BUMIPUTERA

G1

CE 01,

CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

07.02.2020

(JUMAAT)

9.00 PAGI

14.02.2020 (JUMAAT

  12.00 T.HARI

RM15.00

1.  Dokumen Meja Tawaran akan mula dipamerkan mulai 07 FEBRUARI 2020  (JUMAAT) pada waktu pejabat di Bahagian Kontrak (Kaunter   Jualan) Majlis Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur

 

2.  Dokumen Sebut Harga  akan  dijual mulai dari 07 FEBRUARI, 2020 hingga  14 FEBRUARI 2020  pada  waktu  pejabat. Bayaran bagi Dokumen  Sebut Harga hendaklah  dibuat  dalam  Ringgit  Malaysia  dan  dalam bentuk Tunai Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  SAHAJA.

 

 

3.    Penender yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk menyertai lawatan tapak yang akan diadakan pada tarikh dan masa  seperti  yang telah  ditetapkan.  Penender  dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

 

i).      Perakuan pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ( CIDB )

ii).      Kad Perakuan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan

iii).     Sijil Pendaftaran Asal  Pusat Khidmat Kontraktor

iv).     Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera.

v)       Kad Pengenalan Asal.

 

4.    Hanya Pemilik Lesen sahaja  yang layak  menghadiri lawatan tapak .

    

5.  Dokumen Sebut Harga hanya dikeluarkan kepada Kontraktor atau Wakil Kontraktor yang bertauliah dengan   membawa surat wakil  kuasa dari   pegawai yang bertauliah seperti  dalam  sijil Pusat  Khidmat  Kontraktor. Wakil kontraktor hendaklah membawa Sijil Pendaftaran Asal   yang dikeluarkan oleh   Lembaga  Pembangunan  Industri  Pembinaan  Malaysia  ( CIDB ). Salinan - salinan Perakuan  dan   Sijil  yang  berkenaan boleh diterima  jika disahkan  oleh pejabat  yang mengeluarkannya dan Sijil dari Majlis Daerah   Jerantut.

 

6.  Sebutharga ini ditutup pada 14 FEBRUARI, 2020 (Jumaat), dokumen sebut harga yang telah diisi dengan lengkap dimasukkan ke dalam   Sampul surat berlakri dan  hendaklah dimasukkan ke  dalam   Peti Tender Majlis Daerah Jerantut   tidak    lewat  jam 12.00 tengahari.

 

7.      Majlis Daerah Jerantut tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah ataupun mana-mana  tawaran.

Lampiran: 

. MDJ/SH/04/01/2020 - MDJ/SH/04/04/2020

Rujukan Tender: 

MDJ/SH/04/01/2020 - MDJ/SH/04/04/2020

Tarikh Tutup Tender: 

Jumaat, 14 Februari 2020