MENU

Sebutharga adalah dipelawa daripada pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan untuk menyertai sebutharga yang dinyatakan.

MDJ/KEW/SH/01/2017

PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS KEMALANGAN BERKELOMPOK KAKITANGAN MAJLIS DAERAH JERANTUT (SETAHUN)

Rujukan Tender: 
MDJ/KEW/SH/01/2017
Tarikh Tutup Tender: 
Jumaat, 18 Ogos 2017