MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja seperti lampiran.

MDJ/SH/06/16 /2017

MENAIK TARAF  KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR  DI  KOMPLEKS TEMPAT LETAK KERETA KUALA TAHAN, JERANTUT , MD JERANTUT, PAHANG

Tarikh Lawat Tapak :  08.08.2017 (Selasa) 9.00 Pagi
Tempat Lawat Tapak : Kompleks Tempat Letak Kuala Tahan,  Jerantut

 

MDJ/SH/06/17 /2017

MENAIK TARAF KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DI  LABU  SENTRAL, JERANTUT, MD JERANTUT, PAHANG.

Tarikh Lawat Tapak :  08.08.2017 (Selasa) 10.00 Pagi
Tempat Lawat Tapak : Labu Sentral, Jerantut

Rujukan Tender: 
MDJ/SH/06/16 /2017 & MDJ/SH/06/17 /2017
Tarikh Tutup Tender: 
Selasa, 22 Ogos 2017