MENU

Selaras dengan pengumuman oleh YAB Perdana Menteri Malaysia pada 28 Mel 2021, Kerajaan akan melaksanakan Perintah Penutupan Penuh Sektor Sosial dan Ekonomi bermula 1 Jun 2021 sehingga 14 Jun 2021. Justeru itu pihak Majlis ingin memaklumkan terdapat perubahan pada tarikh tutup dan penjualan dokumen sebutharga seperti berikut: