MENU

Moto EKSA Majlis Daerah Jerantut

  • SELESA,SELAMAT,SEJAHTERA

 

Logo EKSA Majlis Daerah Jerantut

  • Simbol 3 Anak Panah Berputar
  • Amalan 3R (Reduse/Recycle/Reuse) adalah aktiviti amalan hijau yang diterapkan di MDJ. Perlaksanakan program kitar semula secara tak langsung dapat meningkatkan kecekapan penjimatan sumber dan memelihara alam semula jadi.

 

  • Helaian Daun Hijau
  • Melambangkan konsep amalan hijau kepada seluruh warga MDJ ke arah penjimatan sumber tenaga secara optimum bagi meningkatkan kecekapan penggunaan elektrik di pejabat dan persekitaran.

 

  • Simbol Tangan
  • Melambangkan warga MDJ yang saling bekerjasama dalam menjayakan EKSA