MENU

Pengerusi:   Tuan Wan Nor Azlan bin Wan Safri

Ahli-Ahli:-

 1. YH Dato' Lim Chong Ly, DIMP.
 2. Encik Ahmad Nizam bin Mohd Hassan, KMN.,AMP
 3. Puan Zariah binti Harun
 4. Encik Mohd Zamri bin Abdul Rahim
 5. PAID
 6. SWCorp
 7. PTD
 8. JKR
 9. Jabatan Perancangan Pembangunan & Landskap MDJ
 10. Jabatan Pelesenan & Khidmat Perbandaran MDJ
 11. Jabatan Kejuruteraan MDJ
 12. Unit Pengurusan Luar

Setiausaha: Unit (OSC) MDJ