MENU

Sistem Pengurusan Antirasuah/Anti-Bribery Management Systems (ABMS) MS ISO 37001:2016 merupakan sistem kawalan dalaman sesebuah organisasi bagi mengesan, mencegah, mengendalikan, menguatkuasa, menilai serta menambahbaik langkah pengurusan antirasuah secara berkesan. MDJ dalam proses mendapatkan pensijilan ABMS di mana MDJ menekankan “Toleransi Sifar Terhadap Rasuah” dalam mana-mana perkhidmatan yang diberikan kepada pemegang taruh (stakeholders), rakan niaga dan orang awam.

Garis Panduan ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM (ABMS)

pdfKlik Disini Untuk Garis Panduan Perlindungan Pemberi Maklumat Pegawai dan Kakitangan