MENU

Pihak Majlis Daerah Jerantut tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat atau gambar-gambar di laman ini.

Penafian Terjemahan
Terjemahan pada Portal Rasmi Majlis Daerah Jerantut adalah dibuat menggunakan proses berkomputer / sistem automatik daripada Google.

Pihak kami atau agensi, pegawai dan kakitangan kami, tidak akan mengesahkan kesahihan, kebolehpercayaan, atau ketepatan maklumat yang diterjermahkan oleh sistem ini dan seterusnya kami tidak akan bertanggungjawab pada sebarang kerugian kerana mempercayai dan bergantung kepada sistem ini sepenuhnya.

Hubungi kami, jika anda ingin memberi aduan mengenai kesalahan terjemahan.