MENU

Pengerusi:   Encik Ahmad Nizam bin Mohd Hasan, KMN., AMP

Naib Pengerusi: Encik Noorinda Bin Othman, AMP., BCM., PKC., PJK. (Setiausaha Majlis Daerah Jerantut)

Ahli-Ahli:-

 1. YH Dato' Abdullah bin Lebai Din, DIMP
 2. Puan Faezah binti Ishak
 3. Encik Wan Nor Azlan bin Wan Safri
 4. Jabatan Perancang Bandar dan Desa
 5. Ketua Penolong Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut
 6. Pegawai Pejabat Agama  Daerah Jerantut
 7. Pegawai  Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Jerantut
 8. Pegawai Jabatan Perpaduan Daerah Jerantut
 9. Pegawai Pendidikan Daerah Jerantut
 10. Pegawai Agensi Anti Dadah Kebangsaan
 11. Ketua Rela Daerah Jerantut
 12. ketua Polis Daerah Jerantut
 13. Ketua Jabatan Jenayah IPD Jerantut 
 14. Ketua Jabatan Trafik IPD Jerantut 
 15. Jurutera Daerah JKR
 16. Pegawai Kesihatan Daerah

Setiausaha Jawatankuasa :  Penolong Pegawai Perancang Bandar MDJ