MENU

KEKOSONGAN

Peranan dan Tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

 

  • Membantu Yang Dipertua dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;     
  • Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT Majlis Daerah Jerantut serta pengurusan risiko dan pengauditan;    
  • Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Majlis Daerah Jerantut