MENU

Pengerusi:   Encik Mohd Sably Bin ABdul Latiff

Ahli-Ahli:-

  1. Dato’ Mohd. Taufek bin Tan Sri Abdul Razak, DIMP
  2. Encik Ahmad Nizam bin Mohd Hasan, KMN., AMP
  3. Tuan Supt. Mazlan Bin Hassan
  4. Setiausaha Kerajaan Pahang

Setiausaha: Encik Noorinda Bin Othman, AMP., BCM., PKC., PJK. (Setiausaha Majlis Daerah Jerantut)