MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

TARIKH JUALAN SEBUT HARGA

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

HARGA SEBUTHARGA

1

 

MDJ/SH/04/01/2021

 

BAIKPULIH CERUN RUNTUH DI JALAN TAMAN PERDANA, JERANTUT, PAHANG

BUMIPUTERA

G2

CE 01,

CE21

25.02.2021

(KHAMIS)

9.00 PAGI

10.03.2021 (RABU)

  12.00 T.HARI

RM50.00

2

MDJ/SH/04/02/2021

 

BAIKPULIH  LONGKANG JALAN

DI TAMAN MUHIBBAH, JERANTUT, PAHANG

BUMIPUTERA

G2

CE 01,

CE21

25.02.2021

(KHAMIS)

9.00 PAGI

10.03.2021 (RABU)

  12.00 T.HARI

RM50.00

 

1.  Dokumen Meja Tawaran akan mula dipamerkan mulai 25 FEBRUARI 2021  (KHAMIS) pada waktu pejabat di Bahagian Kontrak (Kaunter Jualan) Majlis Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur

 

2.  Dokumen Sebut Harga  akan  dijual mulai dari 25 FEBRUARI 2021   hingga 10 MAC 2021  pada  waktu  pejabat. Bayaran bagi Dokumen  Sebut Harga hendaklah  dibuat  dalam  Ringgit  Malaysia  dan  dalam bentuk Tunai Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  SAHAJA.

 

3.    Penender yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk menyertai lawatan tapak yang akan diadakan pada tarikh dan masa  seperti yang telah  ditetapkan.  Penender  dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

 

4.  Dokumen Sebut Harga hanya dikeluarkan kepada Kontraktor yang bertauliah dengan  membawa sijil Pusat  Khidmat  Kontraktor yang asal. Kontraktor hendaklah membawa Sijil Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Lembaga  Pembangunan  Industri  Pembinaan  Malaysia (CIDB). Salinan - salinan Perakuan  dan Sijil yang berkenaan boleh diterima jika disahkan oleh pejabat  yang mengeluarkannya dan Sijil dari Majlis Daerah Jerantut. Hanya penender yang tertera dalam lesen sahaja dibenarkan untuk membeli borang sebut harga. Penender juga diwajibkan untuk memakai pelitup muka.

 

5.  Sebutharga ini ditutup pada 10 MAC 2021 (RABU), dokumen sebut harga yang telah diisi dengan lengkap dimasukkan ke dalam   sampul surat berlakri dan  hendaklah dimasukkan ke  dalam Peti Tender Majlis Daerah Jerantut   tidak    lewat jam 12.00  tengahari.

Rujukan Tender: 
MDJ/SH/04/01/2021-MDJ/SH/04/02/2021
Tarikh Tutup Tender: 
Rabu, 10 March 2021