MENU

Pengerusi:  Puan Siti Norhidayah binti Ismail (Pegawai Perancang Bandar dan Desa - OSC)

Ahli-Ahli:-

  1. Encik Mohd Fhaizal bin Abdul Rani (Penolong Pegawai Senibina)
  2. Encik Shahrizan bin Isnawan (Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa)

Setiausaha: Encik Mohd. Hafizi bin A.Ghani (Jabatan Kejuruteraan)