MENU

Pengerusi:   YH Dato' Sharuddin bin Jali, DIMP., SMP. (Yang Dipertua)

Ahli-Ahli:-

  1. Tuan Haji Nordin bin Abdul Wahid, PJK
  2. Encik Ahmad Nizam bin Mohd Hassan, KMN.AMP
  3. Puan Norsarfinaz binti Mohd Azman
  4. Puan Zariah binti Harun
  5. PDRM
  6. SUK BPSM
  7. Unit Undang-undang MDJ

Setiausaha: Jabatan Khidmat Pengurusan