MENU

Visi Majlis Daerah Jerantut

  • Memajukan semua sektor ke arah mewujudkan kekuatan dan kemantapan ekonomi, kesejahteraan hidup dan keadilan sosial bagi Daerah Jerantut

 

Misi Majlis Daerah Jerantut

  • Merealisasikan Majlis Daerah Jerantut sebagai sebuah Pihak Berkuasa Tempatan yang maju dan makmur berteraskan pengurusan yang dinamik dan progresif berlandaskan kepada pengurusan sumber dan personel yang produktif menjelang tahun 2025