MENU

Piagam Pelanggan bagi Setiap Jabatan

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

 1. Pengaduan Awam

  Setiap aduan akan disasar dan diambil tindakan dalam tempoh tidak melebihi 14 hari jika:-

  • Nama dan alamat pengadu dicatat dengan jelas.
  • Jenis aduan jelas.
  • Tempat di mana berlaku masalah dinyatakan dengan jelas.
  • Maklum balas aduan kepada pelanggan akan diberikan dalam tempoh 14 hari.
 2. Bahagian Penguatkuasaan

  • Menjamin akan mengambil tindakan penguat kuasaan ke atas masalah-masalah orang awam mengikut undang-undang yang diperuntukan dengan adil, saksama, tegas dan betul.
  • Mengambil tindakan serta-merta terhadap kesalahan yang dilakukan dengan cara memberi amaran lisan, notis, kompaun dan sitaan/rampasan.
 3. Sewaan Gerai

  • Mempastikan semua kekosongan gerai diiklankan dalam tempoh1 bulan.
  • Tawaran sewaan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh temuduga.
 4. Sewaan Peralatan

  • Permohonan akan dijawab dalam tempoh 7 hari bekerja.
  • Peralatan akan dibekalkan selewat-lewatnya 1 hari sebelum tarikh penggunaan dengan syarat bayaran telah dijelaskan