MENU

Majlis Daerah Jerantut komited untuk memberikan perkhidmatan perbandaran yang cekap, cepat dan berkesan. Kepuasan pelanggan serta pihak-pihak berkepentingan akan sentiasa ditingkatkan melalui pematuhan kepada keperluan-keperluan dan penambahbaikan berterusan Sistem Pengurusan Kualiti berasaskan kepada keperluan MS ISO 9001:2015 serta keperluan undang-undang dan peraturan yang terlibat.